Gender Thru The Screen – Kros Prizmu Ucesnika

Gender Thru The Screen – Kros Prizmu Ucesnika

"Gender through the screen" је пројекат за изградњу капацитета у оквиру Ерасмус + који има за циљ да укључи 8 омладинске организације из  Западног Балкана и ЕУ земаља,  у области равноправности полова кроз јачање и подржавање омладинске раднике. Тема ове…

Read More
Координативни састанак “Gender Through The Screen”- Скопље, Р. Македонија, 23-26 Фебруар ,2018

Координативни састанак “Gender through the screen”- Скопље, Р. Македонија, 23-26 Фебруар ,2018

“Gender through the screen” је пројекат изградње капацитета у оквиру Ерасмус +, који има за циљ укључивање 8 омладинских организација са западног Балкана и ЕУ које раде на пољу кроз оснаживање и подршку омладинских радника. Главни циљ пројекта је  обука…

Read More