Untitled

Gender Thru The Screen – Kros Prizmu Ucesnika

“Gender through the screen” је пројекат за изградњу капацитета у оквиру Ерасмус + који има за циљ да укључи 8 омладинске организације из  Западног Балкана и ЕУ земаља,  у области равноправности полова кроз јачање и подржавање омладинске раднике. Тема ове обуке су образовање о људским правима, родна равноправност, укључивање антидискриминације, толеранција. Главни циљ пројекта је преношење поруке јавности, о родној равноправности и утицају медија на наше животе. Обука “Gender through the screen” који је одржан у Драчу, у Албанији од 23. до 30. марта 2018. године, окупио је учеснике из Албаније, Косова, Србије, Црне Горе, Македоније, Словачке, Естоније и Мађарске како би се повећала свест и  разбију се стереотипи, као и да се омладински радници науче о методама које се баве родним питањима.

Учесници су били део радионицама и дискусије,  и поделили су знање и искуства на тему родних питања у њиховој земљи. Проширили су своје знање у области медија и половој рамноправности и стекли вештине комуникације и социјализације, побољшане језика, и стекли корисних знања о различитим културама, како да сарађују и раде као тим, како да буду отворенији, како и нагласити родна питања. Неке организације имају доста искуства на ову тему у свом друштву и њихова циљ је да пренесу то знање у својих земаља. Омладински радници побољшали су своје вјештине и знање, као и образовање путем медијских алата. Такође, током недељњ имали времена да истраже неким градовима и да упознају албанску културу.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: